Партнери и Соработници

  • Здружение РОМАНО АВАЗИ
  • Здружение на мултиетничко општество за човекови права – Штип
  • Едукативно – хуманитарната организација ЕХО – Штип
  • Адвокатска канцеларија Адвокат Владимир Петличковски – Битола