309, 2014

ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

03.09.2014

mreza_diskriminacijaСООПШТЕНИЕ

На крајот од месец јули, непосредно пред годишниот одмор, Собранието на РМ повторно усвои дискриминаторски одредби во Законот за работни односи. Имено, почнувајќи од август 2014 година, работниците со писмена изјава до работодавачите може да побараат да им се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно до 65 години возраст (жена). Според измените, доброволната писмена изјава се поднесува еднаш годишно (по стекнат стаж од 62 години за жени, односно 64 години за мажи), а по нејзиниот прием работодавачот е должен да го продолжи […]

209, 2014

Правото во практиката: Анализа за предизвиците во правната заштита на правото на здравје и здравствената заштита на Ромите од практиката на РОМА С.О.С.

02.09.2014

analiza_mkПравото во практиката: Анализа за предизвиците во правната заштита на правото на здравје и здравствената заштита на Ромите од практиката на РОМА С.О.С. е публикација која дава приказ на сегашната ситуација, идентификуваните пречки и предизвици со кои се соочуваат Ромите при остварување и заштита на правото на здравје и правата поврзани со него и тоа преку искуствата на РОМА С.О.С. стекнати во процесите на литигација за четири случаи кај кои беше идентификувана законска основа за поведување судски постапки.

Оваа анализа е наменета да помогне во препознавање и справување со повредите на правата од здравствена заштита и нееднаквиот третман на Ромите во пристапот до здравствени услуги, односно создадената практика при застапување на здравствените права на Ромите да биде позитивен пример за заинтересираните страни при поведување правни дејства по идентификувани повреди на правата.

[…]

2908, 2014

Се зголемува бројот на Роми на кои не им е дозволен излез од границите на Р.Македонија – потврда за системска дискриминација во остварување на правото на слободно движење

29.08.2014

РОМА С.О.С во изминатиот период преку нудење на бесплатна правна помош и како дел од Мрежата за заштита од дискриминација има документирано 5 случаи на Роми  на кои не им било дозволено да ја напуштат територијата на Р.М. и да патуваат во земјите на Европската Унија, со образложение од страна на граничната полиција дека се можни баратели на азил. Еден од тие случаи е регистриран во Битола на граничен премин Меџитлија, помеѓу Р.Македонија и Р. Грција, а останатите 4 случаи се на граничен премин Табановце помеѓу Р. Македонија и Р.Србија.

Во сите случаи лицата кои […]

2708, 2014

ТРИБИНИ: Штип, Кичево и Гостивар

27-29.08.2014

poster-tribiniОрганизирањето на овие трибини беше дел од проектот “Здравјето на Ромите – Основно човеково право”, а додека изборот на општините беше направен врз основа на сознанијата дека во тие ромски заедници нема активни здруженија кои ги промовираат и застапуваат здравствените права.

– преку трибините се презентираше стекнатото искуство на здружението во однос на обезбедување правна помош на ромската популација во случаи кога нивниот пристап до здравствени услуги и права бил ограничен, ненавремен и несоодветен, а притоа резултирал со сериозни последици по нивното здравје. Основна алатка која се користеше за реализација на оваа активност беше […]

2608, 2014

Теренска акција – Oд заедницата за заедницата

26.08.2014 

“Одвојте неколку минути за вашето здравје”

Средношколците и студентите Роми во Прилеп (8 волонтери) реализираа тридневна теренска акција преку поставување на штандови во населбата Тризла 2 и тоа конкретно во три одделни делови Сред село, Мексико и Три Багреми. Притоа бесплатно беше измерено шеќер во крвта и притисок на 112 Роми на возраст од 18 до 80 години.

Акцијата имаше за цел да ги промовира превентивните мерки за зачувување на здравјето помеѓу ромската заедница во рамките на проектот Здравствено Советувалиште. Во таа насока волонтерите го […]

107, 2014

МВР ТРЕБА ДА ДОКАЖЕ ДЕКА НЕ ДИСКРИМИНИРА

01.07.2014

СООПШТЕНИЕ
mreza_diskriminacija

Мрежата за заштита од дискриминација[1] остро го осудува најновиот случај на постапување на граничните полициски службеници кога се работи за напуштање на границите на Република Македонија од страна на припадниците на ромската етничка заедница.

Деновиве во јавноста беше објавен нов случај на ограничување на правото на слободно движење на припадничка на ромската етничка заедница, актерката Емра Куртишова. Во конкретниот случај на актерката, не и било дозволено да го напушти скопскиот аеродром и да отпатува во посета на својата сестра во Германија.

[…]

3004, 2014

ТРКАЛЕЗНА МАСА ПРИЛЕП: Здравјето на Ромите – гледано низ призмата на јавните политики и тековните потреби на заедницата

30.04.2014

trkalezna-masaТркалезната маса имаше за цел да се актуелизира прашањето околу тековните здравствени потреби на Ромите, како и начинот на соработка помеѓу невладиниот сектор и здравствените установи/институции за спроведување на заеднички активности и надминување на идентификуваните пречки. Дополнително на тркалезната маса се разгледаа активностите на надлежните страни за имплементација на Локалниот Акционен План за здравјето на Ромите, усвоен од ЕЛС Прилеп во 2011 годинакако јавна политика во рамките на Декадата за вклучување на Ромите.

Имено, ЕЛС Прилеп и здружението РОМА С.О.С. од Прилеп на ден 15.01.2014 година потпишаа Меморандум […]

2504, 2014

“Поефикасен, административно поедноставен здравствен систем” – предизборни залагања на политичките партии за невработените и лицата со пониски примања

25.04.2014

СООПШТЕНИЕ

На пресот кој го одржа директорката на ФЗОМ, Маја Парнарџиева-Змејкова, на ден 24.04.2014 најави дека новина во новата изборна програма на ВМРО-ДПМНЕ е автоматско пријавување и одјавување на здравственото осигурување со што ќе се залагаат да се стави крај на гужвите и редиците во Фондот предизвикани од задолжителната пререгистрација на лицата со ниски примања и невработените. Најавено е поедноставување на постапката за пререгистрација на здравственото осигурување и истата овие лица ќе може да ја вршат без да поднесуваат Изјава за остварени приходи. Овие податоци ФЗОМ ќе ги добива од Управата за […]