2505, 2015

ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ ВО ПОЛЗА НА ГРАЃАНИТЕ ИЛИ “КОЗМЕТИЧКИ КОРЕКЦИИ” НА ПРАВИЛНИЦИТЕ ВО ПОЛЗА НА ДРЖАВАТА/БУЏЕТОТ

25.05.2015

prasalnik-zdravstvni-pravaПристапот до правото на здравствено осигурување

Постојаните измени и дополнувања на правилниците за начинот и постапката при остварување на правата на граѓаните придонесуваат кон создавање на континуирани пречки, па дури и во случаи кога се носат закони во нивна полза.

Пример – измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување од 01 декември 2014 со кои се отстрани образецот Изјава за остварени приходи во претходната година во постапката за пре-регистрација на здравственото осигурување за невработените и лицата со пониски приходи.

Утврдено – ФЗОМ по службена должност […]

2104, 2015

Годишен извештај на Мрежата за заштита од дискриминација

21.04.2015

mreza za diskriminacijaОвој извештај се однесува на работењето на Мрежата за заштита од дискриминација во изминатата 2014 година.

Извештајот има за цел да даде информација за остварувањето на заштитната функција на институциите надлежни за заштита од дискриминација, особено Комисијата за заштита од дискриминација и Народниот правобранител, преку презентација на начинот на кој е постапувано во однос на претставките што членките на МЗД ги доставија до овие институции во изминатата година, но и во претходните три години.

Извештајот може да го разгледате на овој линк […]

804, 2015

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ

08.04.2015

08042015Денес е 8ми Април – Интернационален ден на Ромите на кој се промовира позицијата, културната, историската и традиционалната вредност на ромската популација ширум светот а се со цел да се намали етничката, образовната и социо-економската дискриминација.

Во контекст на истото, Владата на РМ во 2005 година ја усвои Стратегијата за Роми (2005-2015) како државен документ наменет за постигнување подобра вклученост на Ромите во општествените текови и за зголемување на можностите за подобар живот, а во исто време и Акциските планови од Декадата за вклучување на Ромите.

[…]

803, 2015

272 лица го одбележаа интернационалниот ден на жената – 8ми март

08.03.2016

podaj_rakaВо знакот на солидарноста под мотото „Ајде да се забавуваме и да помогнеме – од жени за жена!“

По повод 8ми Март беше организиран настан кој што имаше за цел хуманитарна помош на Магбуле Османовска – жена Ромка од  населбата Тризла 2 – Прилеп, мајка на осум деца кои живеат во супстандардни услови. Во целата реализација на хуманитарниот настан  беа вклучени вкупно 272 лица, од кои 252 беа жени Ромки како и тимовите од здружението РОМА С.О.С., оркестарот „Прилепски Звезди“ како и снимател и фотограф. Ресторанот Центар со […]

703, 2015

Соопштение по повод расистичките ставови кон „Циганите“

07.03.2015

Здружението РОМА С.О.С од Прилеп ја истакнува својата загриженост за последните изјави кои одекнаа во етерот во текот на вчерашниот ден, а се однесуваат на објавените телефонски разговори од „бомбата“ на опозицијата и ставот на донесувачите на одлуки и државни институции кон ромската заедница.

Иако вчера беше организирана прес конференција на која 12 здруженија (заедно со ЛИЛ Скопје, КХАМ Делчево, НРЦ Куманово, Х.Е.Р.А. Скопје, РРЦ Скопје, СОНЦЕ Тетово, ЕСЕ Скопје, Бела Кула Кичево, ЦДРИМ Скопје,  Баирска Светлина Битола и Здружение за правата на Ромите Штип) покажаа како ромските организации се залагаат за подобрување на состојбата на СИТЕ граѓани подеднакво, без да прават разлика по етничка и национална припадност, а со цел да се подобри одредена јавна политика поврзана со здравственото осигурување на најсиромашните граѓани [1], сепак на крајот на денот резултатот покажа дека сето тоа е „илузија“.

[…]

603, 2015

Прес-конференција во Скопје: „Дали е можно 3 534 граѓани од 11 општини при пре-регистрација на здравственото осигурување да се сетат да направат ист криминал?“

06.03.2015

infografik ojo za web1. Проблемот

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2014 година до Основните јавни обвинителства во 11 општини поднел 3 534 кривични пријави против осигурениците – невработени лица и лица со пониски примања и инсистира тие да бидат осудени, а уште дополнителни нови пријави се очекува да бидат поднесени во текот на 2015.

Информациите се потврдени со одговорите на поднесени Барања за информации од јавен карактер до 22 основни јавни обвинителства на територија на РМ.

[…]

2710, 2014

ТРИБИНИТЕ ПРОДОЛЖИЈА во Виница и Кочани

27-28.10.2014

tribini1„Ромите во Виница се соочуваат со повреда на правото на хуманост, достапност и грижа за здравјето, а во Кочани се повредува правото на еднаков третман при давање на здравствени услуги“

Во рамките на серијата трибини со наслов „Како да ги препознаеме повредите на правата од здравствена заштита и да побараме заштита при остварување на истите?“ кои тековно се спроведуваат со цел да се едуцира ромската заедница и да се документираат нови случаи за поведување парници, беа опфатени и општините Виница и Кочани.

Логистичка поддршка беше дадена од Ромските Информативни Центри и […]

309, 2014

ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

03.09.2014

mreza_diskriminacijaСООПШТЕНИЕ

На крајот од месец јули, непосредно пред годишниот одмор, Собранието на РМ повторно усвои дискриминаторски одредби во Законот за работни односи. Имено, почнувајќи од август 2014 година, работниците со писмена изјава до работодавачите може да побараат да им се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно до 65 години возраст (жена). Според измените, доброволната писмена изјава се поднесува еднаш годишно (по стекнат стаж од 62 години за жени, односно 64 години за мажи), а по нејзиниот прием работодавачот е должен да го продолжи […]