804, 2015

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТ

08.04.2015

08042015Денес е 8ми Април – Интернационален ден на Ромите на кој се промовира позицијата, културната, историската и традиционалната вредност на ромската популација ширум светот а се со цел да се намали етничката, образовната и социо-економската дискриминација.

Во контекст на истото, Владата на РМ во 2005 година ја усвои Стратегијата за Роми (2005-2015) како државен документ наменет за постигнување подобра вклученост на Ромите во општествените текови и за зголемување на можностите за подобар живот, а во исто време и Акциските планови од Декадата за вклучување на Ромите.

[…]

803, 2015

272 лица го одбележаа интернационалниот ден на жената – 8ми март

08.03.2016

podaj_rakaВо знакот на солидарноста под мотото „Ајде да се забавуваме и да помогнеме – од жени за жена!“

По повод 8ми Март беше организиран настан кој што имаше за цел хуманитарна помош на Магбуле Османовска – жена Ромка од  населбата Тризла 2 – Прилеп, мајка на осум деца кои живеат во супстандардни услови. Во целата реализација на хуманитарниот настан  беа вклучени вкупно 272 лица, од кои 252 беа жени Ромки како и тимовите од здружението РОМА С.О.С., оркестарот „Прилепски Звезди“ како и снимател и фотограф. Ресторанот Центар со […]

703, 2015

Соопштение по повод расистичките ставови кон „Циганите“

07.03.2015

Здружението РОМА С.О.С од Прилеп ја истакнува својата загриженост за последните изјави кои одекнаа во етерот во текот на вчерашниот ден, а се однесуваат на објавените телефонски разговори од „бомбата“ на опозицијата и ставот на донесувачите на одлуки и државни институции кон ромската заедница.

Иако вчера беше организирана прес конференција на која 12 здруженија (заедно со ЛИЛ Скопје, КХАМ Делчево, НРЦ Куманово, Х.Е.Р.А. Скопје, РРЦ Скопје, СОНЦЕ Тетово, ЕСЕ Скопје, Бела Кула Кичево, ЦДРИМ Скопје,  Баирска Светлина Битола и Здружение за правата на Ромите Штип) покажаа како ромските организации се залагаат за подобрување на состојбата на СИТЕ граѓани подеднакво, без да прават разлика по етничка и национална припадност, а со цел да се подобри одредена јавна политика поврзана со здравственото осигурување на најсиромашните граѓани [1], сепак на крајот на денот резултатот покажа дека сето тоа е „илузија“.

[…]

603, 2015

Прес-конференција во Скопје: „Дали е можно 3 534 граѓани од 11 општини при пре-регистрација на здравственото осигурување да се сетат да направат ист криминал?“

06.03.2015

infografik ojo za web1. Проблемот

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2014 година до Основните јавни обвинителства во 11 општини поднел 3 534 кривични пријави против осигурениците – невработени лица и лица со пониски примања и инсистира тие да бидат осудени, а уште дополнителни нови пријави се очекува да бидат поднесени во текот на 2015.

Информациите се потврдени со одговорите на поднесени Барања за информации од јавен карактер до 22 основни јавни обвинителства на територија на РМ.

[…]

2710, 2014

ТРИБИНИТЕ ПРОДОЛЖИЈА во Виница и Кочани

27-28.10.2014

tribini1„Ромите во Виница се соочуваат со повреда на правото на хуманост, достапност и грижа за здравјето, а во Кочани се повредува правото на еднаков третман при давање на здравствени услуги“

Во рамките на серијата трибини со наслов „Како да ги препознаеме повредите на правата од здравствена заштита и да побараме заштита при остварување на истите?“ кои тековно се спроведуваат со цел да се едуцира ромската заедница и да се документираат нови случаи за поведување парници, беа опфатени и општините Виница и Кочани.

Логистичка поддршка беше дадена од Ромските Информативни Центри и […]

309, 2014

ЗАКОН ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

03.09.2014

mreza_diskriminacijaСООПШТЕНИЕ

На крајот од месец јули, непосредно пред годишниот одмор, Собранието на РМ повторно усвои дискриминаторски одредби во Законот за работни односи. Имено, почнувајќи од август 2014 година, работниците со писмена изјава до работодавачите може да побараат да им се продолжи договорот за вработување најмногу до 67 години возраст (маж), односно до 65 години возраст (жена). Според измените, доброволната писмена изјава се поднесува еднаш годишно (по стекнат стаж од 62 години за жени, односно 64 години за мажи), а по нејзиниот прием работодавачот е должен да го продолжи […]

209, 2014

Правото во практиката: Анализа за предизвиците во правната заштита на правото на здравје и здравствената заштита на Ромите од практиката на РОМА С.О.С.

02.09.2014

analiza_mkПравото во практиката: Анализа за предизвиците во правната заштита на правото на здравје и здравствената заштита на Ромите од практиката на РОМА С.О.С. е публикација која дава приказ на сегашната ситуација, идентификуваните пречки и предизвици со кои се соочуваат Ромите при остварување и заштита на правото на здравје и правата поврзани со него и тоа преку искуствата на РОМА С.О.С. стекнати во процесите на литигација за четири случаи кај кои беше идентификувана законска основа за поведување судски постапки.

Оваа анализа е наменета да помогне во препознавање и справување со повредите на правата од здравствена заштита и нееднаквиот третман на Ромите во пристапот до здравствени услуги, односно создадената практика при застапување на здравствените права на Ромите да биде позитивен пример за заинтересираните страни при поведување правни дејства по идентификувани повреди на правата.

[…]

2908, 2014

Се зголемува бројот на Роми на кои не им е дозволен излез од границите на Р.Македонија – потврда за системска дискриминација во остварување на правото на слободно движење

29.08.2014

РОМА С.О.С во изминатиот период преку нудење на бесплатна правна помош и како дел од Мрежата за заштита од дискриминација има документирано 5 случаи на Роми  на кои не им било дозволено да ја напуштат територијата на Р.М. и да патуваат во земјите на Европската Унија, со образложение од страна на граничната полиција дека се можни баратели на азил. Еден од тие случаи е регистриран во Битола на граничен премин Меџитлија, помеѓу Р.Македонија и Р. Грција, а останатите 4 случаи се на граничен премин Табановце помеѓу Р. Македонија и Р.Србија.

Во сите случаи лицата кои […]