2707, 2017

Јавна дискусија „…И Ромите сакаат чиста и уредена река!“

27.07.2017

20374373_1518384421549534_8269128266452374939_n35 лица од Ромскиот Граѓански Парламент денес одржаа јавна дискусија на тема „…и Ромите сакаат чиста и уредена река…“ и истата беше реализирана во присуство на Министерот без ресор во Владата на Република Македонија, Самка Ибраимоски. На дискусијата присуствуваа и претставници на прилепската Локална самоуправа како и „Хабитат Македонија“.

Јавната дискусија произлезе после спроведеното истражување и широката консултација со сите релевантни страни во текот на 2016 година, при што беа идентификувани најголемите проблеми со кои се соочуваат Ромите од прилепската населба „Тризла 2“.

[…]

3006, 2017

Завршна конференција на проектот „Права на домување кај Ромите за одржлив урбан развој“

30.06.2017

19601415_10154847219122449_8009972617770858801_nВо организација на Хабитат Македонија и РОМА С.О.С. денес се одржа завршната конференција на проектот „Права на домување кај Ромите за одржлив урбан развој“.

Како дел од серијата активности кои се спроведија во рамките на овој проект беше и подготовка на Почетни студии за состојбата со домувањето на Ромите во општините Прилеп, Штип и Чаир. Податоците треба да помогнат при изготвување на политики од страна на надлежните органи како и за зајакнување на ромската заедница во процесите на социјална инклузија. Основа на овие почетни студии беше теренска анкета во […]

2206, 2017

СООПШТЕНИЕ: “Потребно е прегрупирање на социјалните бенефиции за деца за да истите бидат подостапни за најранливите категории на семејства”

22.06.2017

19416062_1557140307639150_809484015_nЗдружението РОМА С.О.С., со финансисика подршка на УНИЦЕФ, денес одржа настан во Скопје за промоција на публикација за искористеноста на паричните надоместоци и факторите кои го ограничуваат пристапот на ромската заедница до правото на детски додаток, посебен додаток, родителски додаток и еднократна парична помош за новороденче, пред претставници на 6 Центри за социјална работа и локални здруженија од општините Прилеп, Битола, Штип, Куманово, Ѓорче Петров и Шуто Оризари, а кои беа опфатени со истражување во периодот ноември 2016 – февруари 2017 година.

[…]

1505, 2017

КАКОВ БЕЛЕГ ЌЕ ОСТАВИМЕ? ТИ ИЗБИРАШ! – Јавна кампања во ромски заедници

15.05.2017

BANER za ROMA S.O.S.-NDIСо цел да се влијае на партиските изборни агенди во пресрет на локалните избори и да се приоритизираат потребите на ромските заедници, здружението РОМА С.О.С. со поддршка од Националниот Демократски Институт во периодот Јули-Ноември, 2016 реализираше 8 јавни трибини (Прилеп, Битола, Штип, Кочани, Велес, Карпош, Тетово и Кавадарци) за скенирање на реалните проблеми на заедницата.

Сумарно, заклучоците од трибините беа презентирани во Општински профили, по што следуваше реализирање на јавни собири за нивно презентирање пред политичките партии, ЕЛС и претпријатијата/институциите надлежни за решавање на клучните приоритети:

[…]

1105, 2017

Состојбата со домувањето на Ромите во општина Прилеп

11.05.2017, Прилеп

Nastan, 11.05.2017

………….

.

.

Денес се одржа настан за презентација на приоритетните проблеми од областа на домувањето во ромската населба „Тризла”, врз основа на спроведено истражување и широка консултација со сите релевантни страни.

Настанот се реализираше во партнерство помеѓу здружението РОМА С.О.С, Хабитат Македонија  и Национален Демократски Институт , а го проследија Градоначалник и претставници на локалната самоуправа, јавни претпријатија, здруженија, советници од различни политички партии, релевантни локални […]

1104, 2017

Годишно собрание на “Ромски Граѓански Парламент” – Прилеп и Битола

10-11 април 2017

godisno sobranieСо цел меѓусебно информирање за дејствијата превземени во текот на 2016 година, разгледување на напредокот и предизвиците при реализација на договорените активности, како и дефинирање на наредни чекори за остварување на поставените цели, се оддржа Годишно собрание на РГП – Прилеп и Битола во хотел Силекс-Охрид на 10 и 11 април 2017, на кое присуствуваа вкупно 35 членови.

Првиот ден беше резервиран за презентирање на Билтен бр.4 “ЛИДЕРСТВО – МОЖНОСТ И ЗАКАНА!” пред двете групи со цел овозможување широка дискусија и размена на мислења и […]

803, 2017

„Да не дозволиме децата да раѓаат и чуваат деца” – Интернационален ден на женскиот активизам

08.03.2017, Прилеп

24Во склоп на Кампањата за актуелизација на Детските бракови, поддржана од УНИЦЕФ, беше реализиран едукативен настан со цел дружење со жените Ромки и дискусија за меѓу-генерациската дискриминација. Истото е дефинирано како пречка за младите девојки соодветно да го разберат бракот и да донесат зрели одлуки кои ќе им овозможат соодветна интеграција во општеството.

Настанот се одржа во вечерните часови и во присуство на 150 девојки и жени од ромската заедница (мајки, свекрви, ќерки, снаи). Истиот се состоеше од два дела: предавање за причините и штетните последици од […]

1002, 2017

Позитивен пример за судска пракса: примена на Европската конвенција за заштита на човековите права во битолското судство

Соопштение, 10.02.2017: На родилка не и го дале починатото бебе да го погреба туку го отстраниле како медицински отпад – случај кој беше документиран поради повреда на правото на здравје односно повреда на личните права кај пациенти Роми во битолската болница. 

        Здружението РОМА С.О.С. Прилеп ја поздравува донесената пресуда на Апелациoниот суд Битола (ГЖ-881/16 од 30.08.2016) во случајот на А.Ј. и Е.Ќ. како позитивен пример од исклучителна важност за судската пракса, имајќи во предвид дека тужителите се повикаа на јуриспуденцијата на Европскиот суд за човекови права во Стразбург.

Во случајот станува збор […]