21.04.2015

mreza za diskriminacijaОвој извештај се однесува на работењето на Мрежата за заштита од дискриминација во изминатата 2014 година.

Извештајот има за цел да даде информација за остварувањето на заштитната функција на институциите надлежни за заштита од дискриминација, особено Комисијата за заштита од дискриминација и Народниот правобранител, преку презентација на начинот на кој е постапувано во однос на претставките што членките на МЗД ги доставија до овие институции во изминатата година, но и во претходните три години.

Извештајот може да го разгледате на овој линк или преземете на следниов линк.