About Nesime

This author has not yet filled in any details.
So far Nesime has created 101 blog entries.
212, 2016

“Ромски Граѓански Парламент” – позитивна пракса за правно зајакнување на заедницата

02.12.2016

Picture1Се поголемиот број на случаи во кои е забележана повреда на правата од здравствена заштита кај Ромите односно лекарски грешки, но и отсуството од јавна поддршка во барањето за пристап до правда, во декември 2015 година резултираше со формирање на две неформали групи именувани како “Ромски Граѓански Парламент” (РГП), од кои една во општина Прилеп и една во општина Битола [1].

.. […]

1811, 2016

„СИВАТА ЗОНА“ ПОМЕЃУ ТРАДИЦИЈАТА И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА!

18.11.2016

Detski brakovi - MK¶ Склучувањето брак, како и живеењето во неформална заедница помеѓу и со лица под 18 години, како појава може да се забележи години наназад, при што директно се нарушува процесот на образование, се ограничуваат можностите за општествена интеграција, се предизвикува опасност од здравствени нарушувања и се создава родова нееднаквост. Притоа се користат повеќе различни термини како: малолетнички бракови, […]

2610, 2016

Повик за ангажирање на консултант

26.10.2016

slika-za-povikздружението РОМА С.О.С. – Прилеп, објавува

П О В И К 

за Подготовка на Основна Анализа за пречките во пристапот до парични права за деца од социјална заштита помеѓу ромските заедници во општините Прилеп, Битола, Штип, Куманово, Шуто Оризари и Ѓорче Петров

Проект:

“Зајакнување на ромските деца и семејства во оствраување на нивните права”

[…]

1810, 2016

ЗДРАВЈЕТО НА РОМИТЕ – ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО 6

 • Со поддршка од: Фондација Отворено Општетство – Македонија
 • Временска рамка: јануари 2016 – декември 2016
 • Локации: Прилеп и Битола

Преку континуирана реализација на проектот (декември 2010 – декември 2015)  дефинирано е дека злоупотребата и прекршувањето на правата од здравствена заштита кај ромската популација во најголем дел е предизвикано од честите измени и дополнувања на законската регулатива, невоедначената пракса во спроведување на законските прописи, несоодветното и […]

1710, 2016

ХУМАНОСТА НЕ ПОЗНАВА РАЗЛИКИ 2!

 • Со поддршка од: Фондација Отворено Општетство – Македонија
 • Временска рамка: август 2016 – јули 2017
 • Локации: Прилеп и Скопје (Ѓорче Петров)

Меѓусебните негативни ставови, одбивања и изолирани мислења создаваат повеќекратна дискриминација и/или пречки во комуникацијата помеѓу лекарите и пациентите Роми кои често пати се базирани на стереотипи и предрасуди, а кои директно влијаат на начинот на кој се реализира третманот и односот кон здравјето. Проектот се […]

1610, 2016

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА И СЕМЕЈСТВА ВО ОСТВАРУВАЊЕ НА НИВНИТЕ ПРАВА

 • Со поддршка од: УНИЦЕФ
 • Временска рамка: јули 2016 – април 2017
 • Локации: Прилеп, Битола, Куманово, Шуто Оризари, Ѓорче Петров и Штип

Ромската заедница во континуитет се движи во кругови на постојан ризик и запаѓа во сиромаштија, која продолжува од генерација на генерација. За да се надмине оваа ситуација се преземени низа позитивни мерки, проекти и политики, а различните засегнати страни се обидуваат да ги минимизираат негативните […]

1510, 2016

ЗАКОНОДАВНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА: ГРАЃАНИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

 • Со поддршка од: Вестминстер фондација за демократија преку Делегацијата на Европската Унија во Македонија
 • Временска рамка: декември 2015 – ноември 2016
 • Локации: Прилеп

Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на 11 организации за спроведување истражувања, подготовка на документи за јавни политики и застапување на законски промени врз основа на докази, а првенствено преку воспоставување дијалог со собраниските комисии. РОМА С.О.С. како една […]

1410, 2016

КАМПАЊА: КАКОВ БЕЛЕГ ЌЕ ОСТАВИМЕ? ТИ ИЗБИРАШ!

 • Со поддршка од: Национален Демократски Институт – Скопје преку Национална Фондација за демократија (НЕД)
 • Временска рамка: Јуни 2016 – Март 2017
 • Локации: Прилеп, Битола, Штип, Кочани, Тетово, Велес, Карпош, Кавадарци

Главната цел е да се влијае на партиските изборни агенди во пресрет на локалните избори во 2017 година, да се направи скенирање на реалните потреби на заедницата доволно пред време, и одреден период пред да […]

1310, 2016

ПРАВА НА ДОМУВАЊЕ КАЈ РОМИТЕ ЗА ОДРЖЛИВ УРБАН РАЗВОЈ

 • Имплементација од: ХАБИТАТ Македонија, преку Делегацијата на Европската Унија во Македонија
 • Временска рамка: 15 декември 2015 – јули 2017
 • Локации: Прилеп, Скопје и Штип

Проектот има за цел промовирање на основните права за пристојно домување како право на сите граѓани, како и поттикнување на граѓанските иницијативи за подобрување на квалитетот на домувањето во ромските населби.

Ова право на соодветно домување е императив, не само […]

1210, 2016

ПРИСТАП ДО РЕПРОДУКТИВНИ ПРАВА НА ЖЕНИТЕ РОМКИ ВО МАКЕДОНИЈА „ПРАВО НА ИЗБОР НА ДОКТОР“

 • Со поддршка од: Европски Центар за Правата на Ромите – Будимпешта
 • Временска рамка: 15 август 2016 – 31 декември 2016
 • Локации: Прилеп и Битола

Како што беше заклучено во извештајот „Пристап до репродуктивни права на жените Ромки во Македонија“, изготвен во периодот ноември 2015-март 2016 од страна на здружението РОМА С.О.С., како и на двете консултативни средби со Х.Е.Р.А. и една со Хелсиншкиот […]