1512, 2018

Промената е процес, а не настан! – 11 години активно работење

Одбележување на роденден во присуство на најблиските соработници, партнери, поддржувачи и пријатели.

05.12.2018 година

SEN_0191Се започна пред повеќе од една деценија кога беа наметнати потребите за граѓанска иницијатива во ромската заедница за едукација и помош, а според барањата и околностите се развиваа активности од областа на бесплатната правна помош, се водеа судски процедури и законодавни иницијативи и беа овозможени здравствени услуги, како основни столбови на работата на здружението. На овој начин, се развиваа индивидуалните и колективните капацитети, и од етнички профилирана локална група активисти, низ годините РОМА С.О.С. прерасна во организација која ги застапуваше […]

1412, 2018

Работна средба на клубот на пратенички на тема „Малолетнички бракови“

14.12.2018

Maloletnicki-brakovi-1Клубот на пратенички вчера одржа работна средба на тема „Малолетнички бракови“. Настанот се организираше во соработка со Националниот демократски институт (НДИ).  На работната средба присуствуваа пратенички од повеќето пратенички групи во Собранието на Република Македонија. 

Координаторката на Клубот на пратенички, Ѓулумсер Касапи, во воведното обраќање рече дека малолетничките бракови се горлив проблем на меѓународно ниво. Ги посочи забелешките на Комитетот за правата на детото при Обединетите Нации и Извештајот на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација врз жената во  Република Македонија.  […]

2711, 2018

Заштита на авторско право во праксата на РОМА С.О.С.

  • ПРЕЗЕМАЊЕТО НА ДЕЛОВИ ОД СОДРЖИНАТА НА ОВОЈ ВЕБ САЈТ Е КРИВИЧНО ДЕЛО И КАЗНИВО СО ЗАКОН. 

Повредата на авторското право се однесува на интелектуална кражба или плагијаторство што подразбира  преземање на материјал, објава, текст, став, заклучоци или препораки од документи, публикации, веб страни, трудови и сл. продуцирани од правно или физико лице, јавно објавени и достапни за јавноста, без притоа да се наведе изворот или авторот.

Искуството покажува дека во Македонија истото е значително присутно, но не и доволно актуелизирано, превенирано или пак санкционирано. Во повеќе наврати, материјали и објави кои произлегле од наши проектни активности, биле предмет на плагијаторство, а во еден случај истото е верификувано со ПРЕСУДА од Основен суд Прилеп од 26.11.2018 година, по поднесен Предлог за издавање на казнен налог, од страна на ОЈО Прилеп, со која едно правно и две физички лица се прогласени за виновни по чл. 157 од КЗ и осудени на вкупна парична казна од 130.750 денари плус кривичен паушал од по 2.000 денари.

Пресудата под број К-504/18 е објавена на веб страната на Судски портал на Република Македонија (www.vsrm.mk).  […]

611, 2018

„Сите сме гласот на заедницата“ – кампања за надминување на негативните гласини

45331507_2126517967402840_1804084773413453824_n

Стереотипите вклучуваат фиксни, непроменливи и генерализирани карактеристики за припадниците на одделни групи. Гласините се ефикасно средство за комуникација на стереотипите. Стереотипите и гласините го намалуваат статусот и положбата на овие групи во општеството и го намалуваат просторот за соживот и позитивна интеракција.

Во периодот мај 2017 – октомври 2018, со поддршка на канцеларијата на ОБСЕ во Скопје, се реализираше кампања против најчестите гласини за различни целни групи (жртви на гласините) во Македонија. Кампањата имаше за цел да посее сомнеж и да предизвика размислување за различноста кај општата популација, како и да ги ангажира луѓето на ниво на емоции и чувства. Таа не беше само насочена кон гласините кои се распространети, туку имаше за цел да предизвика промени во изворите за стереотипите и гласините.

[…]

2610, 2018

„Детскиот брак не е ромски проблем; тоа е штетна пракса, тоа е животна нееднаквост и тоа е форма на немоќ на девојчињата, но и на момчињата!” рече Несиме Салиоска на глобален настан

43620142_2114154515305852_432102662352142336_n24-25 октомври 2018, Истанбул  

Долго очекуваниот настан “Ајде да разговараме!” во Анталија, Турција, во Макс Ројал Ресорт Кемер беше иницијатива на домаќинот и ко-основач на ЕЛБИ, Наталија Водианова, во партнерство со Агенцијата за сексуално и репродуктивно здравје на Обединетите нации.

Програмата ги спои некои од најистакнатите личности од повеќе индустриите, почнувајќи од мода и спорт, до приватниот сектор, јавната политика и владите – се со цел да се справи со табуто околу здравјето на жените. […]

1610, 2018

Моќта на раскажувањето приказни: Нашата работа за промена на наративите за Ромите таргетира новинари, писатели и продуценти од светот на меѓународна конференција

12-13 октомври 2018, Букурешт

nj

Моќта на раскажување приказни (МнРП) е конференција изградена врз идејата дека добро разработените приказни ги поврзуваат луѓето, ги лекуваат раните, инспирираат, водат и создаваат промени. Ова е единствен од ваков вид настан во Источна Европа. Од 2011 година во Букурешт има донесено повеќе од 50 ѕвезди од сите полиња – од медиуми, уметност, до бизнис – за инспиративни разговори и обука. […]

310, 2018

Сите луѓе мора да бидат способни да го исполнат својот потенцијал во достоинство и еднаквост: 25 години од Меѓународната конференција за население и динамика, организирана од UNFPA и UNECE.

43063140_2083769448344359_1249451964031303680_n1-2 октомври, 2018, Женева

Во очи 25-годишнината од големата меѓународна конференција за население и развој (ICPD) и Програмата за нејзина акција во 2019 година, Регионалната конфренција го оцени напредокот и идентификуваше недостатоци во спроведувањето на Акционата програма на ICPD во регионот на UNECE (се состои од 56 земји-членки во Европа, Северна Америка и Азија).

Фокусот беше ставен на клучните активности за имплементација и се направи осврт на пошироките политики поврзани со:

  • Динамика на населението и одржлив развој;
  • Семејства, сексуално и репродуктивно здравје во текот на животот; и
  • Нееднаквости, социјална вклученост и права.

[…]

2809, 2018

Циклус на обуки „Јавно настапување и говорење“

42617356_2076929942361643_9000985996136808448_n

Во периодот август-септември 2018, се одржаа две дводневни обуки за жени-Ромки на тема Јавно настапување и говорење. Целта на овие обуки беше зајакнување на жените за нивно вклучување во „Ромскиот Граѓански Парламент“ а со тоа и надминување на стравот од јавен настап. Потребата од ваква активност произлезе од впечатокот дека жените немаат самодоверба да го искажат своето мислење пред јавноста и дека мажите се тие кои треба да зборуваат, односно да ги застапуваат интересите на заедницата. Оттука, овие обуки беа родово насочени и конципирани на начин кој ќе им покаже на жените дека тие имаат што да кажат и дека нивниот глас е важен. Обуките беа одржани од страна на две долгогодишни соработнички на здружението и искусни новинарки, Елизабета Филипоска и Гордана Цветаноска, двете соработнички во Радио Пела.

[…]