Извештајот презентира основни податоци од евалуацијата на проектот „Поблиску до здравјето на жената Ромка“ – (декември 2007 – октомври 2009), реализиран од РОМА С.О.С. Прилеп, а финансиски поддржан од Институт отворено општество – Будимпешта.

Крајната цел на евалуацијата е да се оцени спроводливоста на проектот, ефективност, искористеноста, одржливоста на проектот и секако степенот на развој на организацијата.

Превземи цел документ