1409, 2017

Министерствата ги превземаат предлог-законските измени за поголема заштита од детски брак

14.09.2017 

     21742943_1587099034678072_8661674354833056246_nДенес се одржа Јавна расправа во организација на здружението РОМА С.О.С. и канцелариите на УНИЦЕФ, УНФПА и НДИ, во Клубот на пратеници – Скопје, со цел да се одговори на пршањето Како до поголема правна и институционална заштита од појавата „детски брак“?

На Јавната расправа присутни гости беа преставници од Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Државниот просветен инспекторат, Државниот совет за превенција на детско престапништво, Канцеларијата на Народен правобранител, како и пратеници во Собранието на РМ, правни/судски практичари, преставници на национални […]

2206, 2017

СООПШТЕНИЕ: “Потребно е прегрупирање на социјалните бенефиции за деца за да истите бидат подостапни за најранливите категории на семејства”

22.06.2017

19416062_1557140307639150_809484015_n…..

Здружението РОМА С.О.С., со финансисика подршка на УНИЦЕФ, денес одржа настан во Скопје за промоција на публикација за искористеноста на паричните надоместоци и факторите кои го ограничуваат пристапот на ромската заедница до правото на детски додаток, посебен додаток, родителски додаток и еднократна парична помош за новороденче, пред претставници на 6 Центри за социјална работа и локални здруженија од општините Прилеп, Битола, Штип, Куманово, Ѓорче Петров и Шуто Оризари, а кои беа опфатени со истражување во периодот ноември 2016 – февруари 2017 година.

[…]

1105, 2017

Состојбата со домувањето на Ромите во општина Прилеп

11.05.2017, Прилеп

Nastan, 11.05.2017Денес се одржа настан за презентација на приоритетните проблеми од областа на домувањето во ромската населба „Тризла”, врз основа на спроведено истражување и широка консултација со сите релевантни страни, на кој беа елаборирани и потенцијални решенија. Настанот се реализираше во партнерство помеѓу здружението РОМА С.О.С, Хабитат Македонија  и Национален Демократски Институт , а го проследија Градоначалник и претставници на локалната самоуправа, јавни претпријатија, здруженија, советници од различни политички партии, релевантни локални институции и ромско население.

Вовед. Прилеп е втора Општина во Македонија […]

1104, 2017

Годишно собрание на “Ромски Граѓански Парламент” – Прилеп и Битола

10-11 април 2017

godisno sobranieСо цел меѓусебно информирање за дејствијата превземени во текот на 2016 година, разгледување на напредокот и предизвиците при реализација на договорените активности, како и дефинирање на наредни чекори за остварување на поставените цели, се оддржа Годишно собрание на РГП – Прилеп и Битола во хотел Силекс-Охрид на 10 и 11 април 2017, на кое присуствуваа вкупно 35 членови.

Првиот ден беше резервиран за презентирање на Билтен бр.4 “ЛИДЕРСТВО – МОЖНОСТ И ЗАКАНА!” пред двете групи со цел овозможување широка дискусија и размена на мислења и […]

803, 2017

„Да не дозволиме децата да раѓаат и чуваат деца” – Интернационален ден на женскиот активизам

08.03.2017, Прилеп

24Во склоп на Кампањата за актуелизација на Детските бракови, поддржана од УНИЦЕФ, беше реализиран едукативен настан со цел дружење со жените Ромки и дискусија за меѓу-генерациската дискриминација. Истото е дефинирано како пречка за младите девојки соодветно да го разберат бракот и да донесат зрели одлуки кои ќе им овозможат соодветна интеграција во општеството.

Настанот се одржа во вечерните часови и во присуство на 150 девојки и жени од ромската заедница (мајки, свекрви, ќерки, снаи). Истиот се состоеше од два дела: предавање за причините и штетните последици од […]

1002, 2017

Позитивен пример за судска пракса: примена на Европската конвенција за заштита на човековите права во битолското судство

Соопштение, 10.02.2017: На родилка не и го дале починатото бебе да го погреба туку го отстраниле како медицински отпад – случај кој беше документиран поради повреда на правото на здравје односно повреда на личните права кај пациенти Роми во битолската болница. 

        Здружението РОМА С.О.С. Прилеп ја поздравува донесената пресуда на Апелациoниот суд Битола (ГЖ-881/16 од 30.08.2016) во случајот на А.Ј. и Е.Ќ. како позитивен пример од исклучителна важност за судската пракса, имајќи во предвид дека тужителите се повикаа на јуриспуденцијата на Европскиот суд за човекови права во Стразбург.

Во случајот станува збор […]

2201, 2017

НАРАТИВОТ за здравјето на Ромите: Навиките се менуваат доколку перцепцијата за проблемите се промени во релацијата пациент – здравствен работник!

22.01.2017
Picture1

Пристапот до здравствените услуги за Ромите може да се подобри преку промена на односот и квалитетот на меѓусебна комуникација во релацијата пациент – здравствен работник, и тоа со потенцирање на фактот дека двете страни се носители како на права така и на обврски.

Паралелно, промовирањето на бесплатните услуги кои Министерството за здравство ги предвидува со Превентивните и куративни програми, може да придонесе кон меѓусебно запознавање и вклучување во заеднички активности при што институциите во рамки на својата должност ќе ги спроведат и со тоа ќе го заштитат здравјето на семејствата односно лицата во ризик, а додека должноста на Ромите како ранлива категорија на население ќе биде актуелизирана во насока на унапредување и следење на сопственото здравје.

[…]

2101, 2017

СООПШТЕНИЕ: Говор на омраза во основното училиште ”Ѓорѓи Сугарев” во Битола

21.01.2017

16176894_1395206133832569_850566487_nНеформална група граѓани – претставници на ромската заедница од општина Битола, како и здруженијата на граѓани кои работат на застапување на правата на Ромите, ја искажуваат својата сериозна загриженост за нацртаните кукасти крстови и испишани графити “Смрт за Ѓупци” и “Умрете Ѓупци” на ѕидовите на ОУ “Ѓорѓи Сугарев” – Битола.

Имено, графитите биле забележани на ден 19.01.2017 година и истите упатуваат повик за насилство кон ромската етничка заедница односно претставуваат говор на омраза, а што е кривично дело согласно Кривичниот закон на Република Македонија.

Ваквите графити испишани на ѕидовите […]