611, 2018

„Сите сме гласот на заедницата“ – кампања за надминување на негативните гласини

45331507_2126517967402840_1804084773413453824_nСтереотипите вклучуваат фиксни, непроменливи и генерализирани карактеристики за припадниците на одделни групи. Гласините се ефикасно средство за комуникација на стереотипите. Стереотипите и гласините го намалуваат статусот и положбата на овие групи во општеството и го намалуваат просторот за соживот и позитивна интеракција.

Во периодот мај 2017 – октомври 2018, со поддршка на канцеларијата на ОБСЕ во Скопје, се реализираше кампања против најчестите гласини за различни целни групи (жртви на гласините) во Македонија. Кампањата имаше за цел да посее сомнеж и да предизвика размислување за различноста кај општата популација, како и да ги ангажира луѓето на ниво на емоции и чувства. Таа не беше само насочена кон гласините кои се распространети, туку имаше за цел да предизвика промени во изворите за стереотипите и гласините.

[…]

2809, 2018

Циклус на обуки „Јавно настапување и говорење“

42617356_2076929942361643_9000985996136808448_nВо периодот август-септември 2018, се одржаа две дводневни обуки за жени-Ромки на тема Јавно настапување и говорење. Целта на овие обуки беше зајакнување на жените за нивно вклучување во „Ромскиот Граѓански Парламент“ а со тоа и надминување на стравот од јавен настап. Потребата од ваква активност произлезе од впечатокот дека жените немаат самодоверба да го искажат своето мислење пред јавноста и дека мажите се тие кои треба да зборуваат, односно да ги застапуваат интересите на заедницата. Оттука, овие обуки беа родово насочени и конципирани на начин кој ќе им покаже на жените дека тие имаат што да кажат и дека нивниот глас е важен. Обуките беа одржани од страна на две долгогодишни соработнички на здружението и искусни новинарки, Елизабета Филипоска и Гордана Цветаноска, двете соработнички во Радио Пела.    […]

1207, 2018

Малите победи носат големи промени!

36526746_1948283085226330_4430858824294858752_nНе постојат забранети теми, постои само желба за учење.

Наративот во буквална смисла на зборот се однесува на сликата која ја имаме во нашите глави за одредена состојба или група на луѓе, која скоро секогаш ги одредува нашите верувања, ставови и однесувања кон истите. Таа слика може да биде погрешно поставена од одредни причини (натрупување на стеротипи и предрасуди) и да влијае на квалитетот на меѓусебната интеракција.

Промената на наративот има за цел да предизвика позитивно однесување, подобра комуникација и разбирање односно, надминување на емоционалните и когнитивните пречки. Таа промена мора да биде суптилна и неинвазивна, најчесто преку раскажувачки методи и креирање на позитивни примери. […]

1107, 2018

Генерацискиот круг на тишината е прекинат за учениците од “военото училиште” во Прилеп

DSC03860Во учебната 2017/18 година, вкупно 174 ученици распоредени во 8 паралелки, 6 од трето одделение и 2 од четврто одделение, запишани во ООУ „Добре Јованоски“ во Прилеп, посетуваа настава во објект оддалечен 300 метри од самото училиште, или т.н. „воено училиште“ именувано како Центар за обука „Лазо Филипоски Лавски“. И додека родителите во изминатите повеќе од 15 години реагирале на условите за одвивање на наставата, безбедноста и хигиенските услови во овие простории, не постои ниту еден запис според кој може да се илустрира состојбата во ова дисперзирано училиште. […]

606, 2018

Седми по ред јавен настан на „Ромски Граѓански Парламент“ – Прилеп

06.06.2018

DSC03922По изминување на шест месеци од официјалната средба со стручните служби на ЕЛС Прилеп, а по промената која настана како резултат на Локалните избори (5.12.2017), “Ромскиот Граѓански Парламент” одржа повторна средба со цел да се разгледаат ветените проекти и зафати од страна на Градоначалникот, Претседателот на Совет и директорите на ЈКПи и да се предложат нови заклучоци за понатамошна работа.

Ромите и на оваа средба ги отворија прашањата за капиталните инвестиции во населбата Тризла 2, како и околу легализацијата на бесправно изградените објекти од причина што голем дел од жителите на Општина Прилеп се уште ги немаат комплетирано барањата за легализација, со што може да го надминат законскиот рок и да останат без имотни листови. […]

2505, 2018

РОМА С.О.С. на одбележувањето „25-години Фондација Отворено Општество Македонија“

31879728_10155238756895800_5183004634020577280_nСо низа регионални и меѓународни настани на теми од општествено значење, во текот на месец мај Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) ја одбележа 25-годишнината од своето постоење. На овие настани  учесници од Македонија и странство дискутираа за значајни теми како што се влезот на Македонија во ЕУ, правното зајакнување, здравјето на Ромите, слободата и интернетот, младите и отвореното општество, образовните реформи, моќта на уметноста и културата за социјални промени, како и за иднината и перспективите на отвореното општество во Македонија.

Здружението РОМА С.О.С. зеде активно учество на дел од овие настани, каде ги промовираше резултатите од својата успешна работа во областите на  делување. […]

304, 2018

Информативна кампања „Патот е краток до детски додаток“

29694396_1912124045499587_7904550860421926482_n03.04.2018

Во периодот март-април, 2018 година, со поддршка на УНИЦЕФ, се реализираше информативна кампања во ромските заедници во Прилеп, Штип, Битола, Куманово, Ѓорче Петров и Шуто Оризари. За таа цел беше подготвена интерактивна театарска претстава “Патот е краток до детски додаток”, создадена да помогне родителите да ги надминат информативните бариери за пристап до паричните трансфери за деца.

Кампањата беше продолжение на истражувањето кое здружението РОМА С.О.С. го спроведе во текот на 2017 година во 6те општини, за искористеноста на социјалните бенефиции за деца и факторите кои го ограничуваат пристапот на ромската заедница и Основниот извештај кој прозлезе од него.   […]

2503, 2018

Издаден Билтен бр. 7: ИНТЕГРИТЕТОТ КАКО ТЕМЕЛНА ВРЕДНОСТ НА ЛИЧНОСТА

Bilten_7Седмото издание на билтенот на здружението РОМА С.О.С. го опфаќа периодот 24 Октомври 2017 до 24 Март 2018 година, со цел:

  • Информирање на јавноста за реализираните активности од проeктот,
  • Илустрација на напредокот кој се постигнува квартално,
  • Едукација на ромската заeдница за прашањата коишто се од интерес и нивно поттикнување да се вклучат во застапување и заштита на правата.

Билтенот е алатка на здружението преку кој се иницира дискусија и редоследни реакции на Ромскиот Граѓански Парламент (РГП). […]